Stosowanie tabletek

Post thumbnail

Sposób działania tabletek poronnych: pod wpływem działania Mifepristone dochodzi do obumarcia tkanki ciążowej, a następnie jej wydalenia, Misoprostol wywołuje skurcze macicy, co powoduje wydalenie jej zawartości.

Dawkowanie: Mifepristone (Ru-486) - połknąć, a następnie po 24 godz. zażyć 4 tabletki Misoprostolu doustnie, które trzeba trzymać pod językiem przez ok. 40 min (aż do rozpuszczenia, po rozpuszczeniu połknąć) po trzech godzinach od zażycia pierwszej dawki, włożyć pod język kolejne 4 tabletki Misoprostolu i zastosować je tak jak poprzednią dawkę Misoprostolu. Wtedy powinno wystąpić krwawienie.

Zainicjowane przy użyciu środków farmakologicznych poronienie musi zostać doprowadzone do końca, gdyż podawane substancje mogą spowodować wady rozwojowe płodu. Najpóźniej do 10-14 dni od przyjęcia środków należy upewnić się, czy nastąpiło całkowite poronienie.

Skuteczność: około 97-98%

Skutki uboczne: nudności, wymioty, biegunka, bóle głowy, zawroty głowy, gorączka lub dreszcze, anemia(rzadko), czasem konieczność dokonania powtórnej aborcji metodą próżniową lub (rzadko) transfuzja krwi.

Działanie niepożądane: Misoprostol ma działanie teratogenne, tj. przyczyniające się do powstawania wad rozwojowych płodu natomiast nie wiąże się z ryzykiem zakażenia ani uszkodzenia układu rozrodczego.

Przeciwwskazania do stosowania Mifepristonu:

- potwierdzona lub podejrzewana ciąża pozamaciczna,

- obecność wkładki wewnątrzmacicznej (musi zostać usunięta przed podaniem środków farmakologicznych),

- niewydolność nerek,

- trwająca długotrwała kuracja kortykosterydowa,

- uczulenie na Mifepristone,

- zaburzenia krzepliwości krwi lub zażywanie leków o działaniu antyzakrzepowym,

- wrodzona porfiria,

Przeciwwskazania do stosowania Misoprostolu:

- uczulenie na Misoprostol lub inne prostaglandyny,

- niekontrolowane napady padaczkowe,

- ostry stan zapalny jelit,

Sygnały ostrzegawcze:

- bardzo obfite krwawienie ( 2 lub więcej podpasek maxi w ciągu 2 godzin),

- utrzymująca się wysoka temperatura ciała ( 38⁰C) lub gorączka pojawiająca się po okresie dłuższym niż 6-8 godzin po zażyciu Misoprostolu,

- brak krwawienia w ciągu 24 godzin po zażyciu Misoprostolu ( może wskazywać na ciążę pozamaciczną lub brak reakcji na lek).

Kobieta, która po poddaniu się medycznej aborcji zauważy u siebie występowanie któregokolwiek z wymienionych powyżej objawów, powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Opis stosowanie wyłącznie dla tabletek poronnych stosowanych doustnie.

Dodany dnia przez Agnieszka Szulc